Als je moet kiezen tussen competent of aardig, waar zou je dan voor gaan?

Het boek dat ik deze zomer las, gaat over de evenwichtsbalk waarop een vrouw die carrière wil maken zich bevindt: “Uit onderzoek blijkt dat vrouwen nog steeds op voorhand onbewust als minder competent worden gezien. Om hun omgeving ervan te overtuigen dat ze wel competent zijn moeten ze aan zelfpromotie doen. Echter, als ze dit doen worden ze al snel als onaardig ervaren. De vrouw heeft de uitdaging om te laten zien dat ze zowel competent als warm is.” Ik herken deze spagaat bij de sprekers die ik coach. Aan de ene kant willen we op het podium laten zien hoe competent we zijn en waarom we de juiste persoon zijn om die speech te houden. Aan de andere kant is het belangrijk om sympathiek over te komen omdat mensen eerder informatie van je aannemen als ze je mogen.

Het is interessant om bij jezelf na te gaan of je meer geneigd bent tot het laten zien van je kunnen of het tonen van je vriendelijkheid. En hoe doe je dit? Wat zeg je met je woorden, je lichaamstaal en je stem? Een zachte stem, weinig woorden of een vragende melodie zeggen iets anders dan een volle daadkrachtige stem met een stellige melodie. Ik geloof niet dat het één beter is dan het ander. Wel dat je kunt leren om te spelen met je stem en dat het een geweldig middel is om in het midden van die evenwichtsbalk tussen competent en warm te sturen.

Deel het op

spreken-mirjam-hartkamp